Publikationsguide

 

LibGuide

Inrapportering sker via Justus, instruktioner finns i Novias Libguide. Vid inrapportering ska du välja publikationstyp, i Eduuni finns förklarat vad som särskiljer publikationstyperna. Handboken för inrapportering finns på finska och engelska på Eduuni. 

Det som publicerats i dagstidningar (kolumner, essäer, granskade blogginlägg) kategoriseras som E1. 

I Novias LibGuide hittar du information om 

  • Novias publikationsserie
  • Inrapportering av publikationer
  • Parallellpublicering
  • Open access och rabatter på APC-avgifter

Publikationsverksamhet 

Novias samtliga publikationer från tidigare år finns i portalen forskning.fi.

Novias publikations- och produktionsverksamhet är viktig för att föra fram ny kunskap, förmedla information och väcka diskussion. Publikationerna eller produktionerna dokumenterar bland annat de resultat som tagits fram i olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom våra specialkunnanden.

Publikationsverksamheten omfattar olika typer av bidrag i tryckt format eller online: vetenskapliga artiklar, böcker, konferensbidrag, artiklar i facktidskrifter eller dagstidningar, rapporter, läromedel och studerandes arbeten.

Produktionsverksamheten har ofta anknytning till konst och kultur men även till andra utbildningsområden. Produktioner kan vara till exempel utställningar, föreställningar, konserter, en fotobok, en guide om nya arbetsmetoder eller ett multimedialt läromedel.

Publikationerna hittas även sammanställda i publikationsplattformen Novialia.