Publikation och produktion

Novias samtliga publikationer från tidigare år finns i databasen Juuli.

Där kan man begränsa sökningen t.ex. enligt år, publikationstyp, författare, utbildningsbransch eller vetenskapsgren. Databasen innehåller inte uppgifter från år 2011, publikationerna från detta år finns på länken nedanför.

Novias publikations- och produktionsverksamhet är viktig för att föra fram ny kunskap, förmedla information och väcka diskussion. Publikationerna eller produktionerna dokumenterar bland annat de resultat som tagits fram i olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom våra fem fokusområden.

Publikationsverksamheten omfattar olika typer av bidrag i tryckt eller onlineformat: vetenskapliga artiklar, böcker, konferensbidrag, artiklar i facktidskrifter eller dagstidningar, rapporter, läromedel och studerandes arbeten.

Produktionsverksamheten har ofta anknytning till konst och kultur men även till andra utbildningsområden. Produktioner kan vara til exempel utställningar, föreställningar, konserter, en fotobok, en guide om nya arbetsmetoder eller ett multimedialt läromedel.

Publikationer enligt fokusområde

Bioekonomi

Hållbar energiteknik

Hälsa och välfärd

Kultur och entreprenörskap

Fartygssimulation

Novias serie

Novia upprätthåller också en egen publikations- och produktionsserie i fem kategorier.

Rapporter över utvecklings- och forskningsprojekt, monografier, sammanställningar som redigerats eller översatts.
Artiklar för att göra inlägg i diskussionen sakkunniga emellan. Kan även vara populärvetenskapliga artiklar riktade till en bredare publik.
Produktioner innefattar primärt resultat från konstnärlig verksamhet men även resultat av utvecklingsprojekt i form av icke-traditionella rapporter som t.ex. posters, film, musik eller portfolios. Produktioner kan även vara böcker eller andra skriftliga verk i kombination med konst. 
Läromedel kan vara t.ex. undervisningsmaterial, handböcker och guider i form av text, spel eller dvd.
Studerandes arbeten  som artiklar eller rapporter, skrivna inom ramen för studier och i samarbete med läraren.

Examensarbeten publiceras inte i Novias serie, utan endast i databasen Theseus.

 

 

Vi följer med vad som skrivs om våra projekt. Här kan du se vår synlighet i pressen