Hantering av innovationer

Den som har en idé för en ny produkt/tjänst eller dylikt som man önskar utreda vidare i ett eventuellt kommersiellt syfte rekommenderas följande arbetsgång:

1. Gör en allmän och övergripande sökning på internet. Hittar du produkten eller tjänsten klart beskriven så är det knappast någon ny innovation. Är du osäker eller har en lite annan tillämpning så kan du gå vidare med följande steg.

2. Presentera idén för forsknings- och utvecklingsledaren på din institution/inom ditt område. Forskningsledaren för ärendet vidare till ledningsgruppen för enheten för forskning och utveckling. Efter denna behandling kan man gå vidare till steg 

3. Gör en patentsökning via någon av de sökfunktioner som Patent- och registerstyrelsen upprätthåller. Hittar man inget i dessa databaser som skulle påvisa att innovationen redan är patenterad så kan det ytterligare vara skäl att gå vidare med nästa steg.

4. Uppfinningsstiftelsen tillhandahåller tjänster för utvärdering och de hjälper till att utveckla uppfinningar och idéer till affärsverksamhet. Via deras hemsida hittar man enkelt mera info om hur man kan gå tillväga och vilka saker man skall tänka på. 

5. I alla våra verksamhetsregioner finns innovationsexperter som kan ge ytterligare tips och råd.

ÖSTERBOTTEN
Södra Österbottens ELY-central
Alvar Aallon katu 8, 60100 SEINÄJOKI

Tapani Saarenpää
tapani.saarenpaa@ely-keskus.fi, tfn 0295 027 623

EGENTLIGA FINLAND
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Turun seudun yrityspalvelukeskus
POTKURI
Ajurinkatu 2, 20100 ÅBO

Tapio Järvensivu
tapio.jarvensivu@ely-keskus.fi, tfn 0295 022 576

NYLAND
Uudenmaan ELY-keskus
Maistraatinportti 2, 00240 HELSINGFORS

Jonas Hafrén (ICT-branschen)
jonas.hafren@ely-keskus.fi, tfn 0295 021 048

Erkki Pietiläinen
erkki.pietilainen@ely-keskus.fi, tfn 0295 021 141

Antti Salminen
antti.salminen@ely-keskus.fi, tfn 0295 021 239