Serie P: Produktioner

Produktioner som publiceras inom serie P innefattar primärt resultat från konstnärlig verksamhet men även utvecklingsprojekt i form av icke-traditionella rapporter. Dessa kan vara t.ex. posters, film, musik, eller portfolio. Produktioner kan även vara böcker eller andra skriftliga verk i kombination med konst, t.ex. en fotobok eller en utställningskatalog.

Publikationskriterier:

  • Nytänkande
  • Kvalitet
  • Relation till och nytta för utbildningen/samhället

 Publikationstillstånd: Redaktionsrådet i samråd med den berörda institutionens eller områdets forskningsledare och/eller överlärare eller annan sakkunnig.