Novias redaktionsråd

Redaktionsrådet är det organ som fattar beslut om vilka alster som ska publiceras i Novias publikations- och produktionsserie. Redaktionsrådet består av medlemmar som representerar alla utbildningsområden på Novia. Dessutom ingår en sakkunnig från Novias bibliotek, vid behov tas även andra sakkunniga in.