Rotation - -ett musikaliskt workshop-paket för grundskolor


Period: 15.09.2021 - 30.12.2022

Innehåll: Rotation - ett musikaliskt workshop-paket för grundskolor. Musikstuderanden
drar workshops på olika håll i Svenskfinland. Idén är att presentera olika
musikgenren för barn och ungdomar i ett turnerande format. En workshop byggs
upp av två olika delar. Teori och historia om genren i form av
inspirationsinjektion (föreläsning) och en praktisk ”hands-on”-del, där
deltagarna får dyka rakt in i genrens innersta väsen med hjälp av
workshopsledare och utrustning. En möjlighet för kopplingar till andra ämnen
som historia eller samhällslära utreds också i och med projektet.

Fokusområde: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Otto A. Malms donationsfond, Svensk-Österbottniska samfundet

Projektledare: Eero Paalanen