Digisti yhdessä

Period: 01.01.2017 - 01.01.2020

Innehåll: UKM erityisavustus joka luo ja kehittää ammattikorkeakoulujen musiikin, tanssin
ja esittävän taiteen digitaalisesti toteutettavia yhteisiä
oppimiskokonaisuuksia. Hankkeessa rakennetaan taidealoja palveleva pedagoginen
toimintamalli opiskelijoiden tiedon- ja taidonrakentamisen tueksi.

Hanke sujuvoittaa opiskelua, tukee opiskelijoiden henkilökohtaisia
osaamisprofiileja, uudistaa pedagogista osaamista, rakentaa korkeakoulujen
yhteistyötä ja profilaatiota sekä tuottaa koulutustarjontaa
täydennyskoulutukseen.

Fokusområde: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: UKM,

Samarbetspartners: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Jamk, Turun ammattikorkeakoulu, Tamk, Oamk, Centria

Projektledare: Patrick Lax

Samarbetspartners: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Jamk, Turun ammattikorkeakoulu, Tamk, Oamk, Centria


Hemsida