(ARGh) Augmented Reality genom historiesamarbete


Period: 08.03.2021 - 31.08.2022

Innehåll: KulturÖsterbotten och Novia samarbetar med Medeltidsveckan på Gotland kring
synliggörandet av "osynlig" medeltid. Projektet omfattar en pilotsatsning på
augmented reality (AR) i Svenska Österbotten och på Gotland. Utnyttjandet av AR
möjliggör kunskapsspridning på ett nytt och inspirerande sätt, och med tekniska
lösningar som lämpar sig i ett förändrat och föränderligt kulturlandskap både
nu och i framtiden.

Digitala lösningar kan åskådlig- och levandegöra historien på platser med
historisk betydelse, men som nu saknar museal infrastruktur. Projektet ska,
parallellt med utvecklandet av digitala presentationer kring medeltida platser,
också utforska hur man på bästa sätt hittar ett samspel mellan digital
visualisering och guidning i kulturhistoriska miljöer.

SEKRETESSPOLICY - Augmented Reality genom historiesamarbete (ARgh) applikationen
Uppdaterad 2021-12-03

1. ARgh applikationen sparar ingen personlig data från användaren.
2. Det krävs kamera och platsbehörigheter (GPS) för att använda applikationen
och dess Augmented Reality upplevelse.
3. Ingen åtkomst till internet behövs efter att man laddat ner applikationen.

Fokusområde: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) , Aktion Österbotten, Leader

Samarbetspartners: Svenska Österbottens förbund för Utveckling och Kultur

Projektledare: Tobias Björkskog

Samarbetspartners: Svenska Österbottens förbund för Utveckling och Kultur