Praktik 2.0 - Höjning av yrkeshögskoleutbildningens profil genom att utveckla studerandes praktik.


Period: 12.08.2020 - 30.06.2023

Innehåll: Projektet Praktik 2.0:s målsättning är att höja yrkeshögskoleutbildningens profil och attraktivitet genom att vidareutveckla studerandes praktik i formen av flexibla forsknings-, utvecklings- och innovationsresurser (FUIresurser). Projektet strävar till att ta fram verktyg för att öka möjligheten till mera praktik-, projekt- och examensarbeten.

Fokusområde: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Konstsamfundet

Projektägare: Novia University of Applied Sciences

Projektledare: Niklas Frände