DIGI-MODE - Digital twin technologies - modeling and development DIGI- MODE


Period: 01.10.2021 - 30.09.2022

Innehåll: Projektets övergripande målsättning är att genom en effektiv kunskapsöverföring till regionens företag åstadkomma ett slags digilyft hos dessa.Projektets övergripande syfte är att stöda en utökad användning av digitala verktyg och i synnerhet virtuell verklighet(Eng. Virtual Reality, VR) i regionens företag. En övergripande utveckling mot s.k. ”digitala tvillingar” (eng. DigitalTwins) har pågått i ganska många år redan, men Coronautbrottet har med all tydlighet framhävt betydelsen avplatsoberoende förutsättningar för effektiv och oavbruten verksamhet. Olika varianter av digitala tvillingar möjliggördetta inom flertalet sektorer, exempelvis tillverkande industri och fastighetssektorn. Digitala tvillingar gör det möjligt att effektivera arbete på distans då situationen så kräver. 3D-visualisering, bättre inter-operabilitet och sensorer, samt programvara och plattformar möjliggör skapandet av simuleringar som är mer och mer detaljerade och dynamiska. Fjärrinstallation och idrifttagning av maskiner, fjärrunderstöd -underhåll och, samt personlig träning för rutinmässig drift eller nödsituationer som bränder etc. Samverkande designverktyg, VR / AR-paket som gör det möjligt för företagsenheter och team från hela världen att arbeta bättre tillsammans kan också inkluderas i Digital Twinramverket.

Fokusområde: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Projektägare: Vasa Universitet

Samarbetspartners: Vamk, Åbo Akademi, Novia

Projektledare: Dennis Bengs

Samarbetspartners: Vamk, Åbo Akademi, Novia


Hemsida