Al, Robotik och Big data


Innehåll: Syftet med projektet är att stärka kompetensutvecklingen inom området artificiell intelligens, robotik och Big Data som stöder utbildningen och utvecklingen i arbetslivet. Området växer kraftigt, såväl inom industri och handel som inom vården. Här gäller det för regionen att vara med i utvecklingen. För Novia gäller det att inta en framskjuten position för att kunna stöda utvecklingen genom utbildning, fortbildning och utvecklingsinsatser för företag och den offentliga sektorn.Tyngdpunkten ligger på forsknings- och utvecklingsverksamhet, i samarbete med arbetslivet, för att bygga upp sådan kompetens och verksamhet som stöder både utbildningen och regionens arbetsliv. Detta görs dels genom att ge egen personal möjlighet att stärka sin kompetens inom området genom deltagande i forskning, dels genom att binda externa resurspersoner till teamet genom utnyttjande av nationella och internationella nätverk. Studerande involveras genom företagssamarbete, praktik och lärdomsprov.Period: 2019-2021

Fokusområde: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Aktiastiftelsen i Vasa, Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond, Harry Schaumans stiftelse, Yrkeshögskolan Novia

Projektägare: Novia University of Applied Sciences

Projektledare: John Dahlbacka