Eva Högfors-Rönnholm

Eva Hogfors Ronnholm

Projektledare

Eva jobbar som projektledare främst i projekt angående sura sulfatjordar med fokus på mikrobiologin i dessa jordar men även i andra projekt där hennes mikrobiologiska och biologiska kunskaper behövs. Till utbildningen är hon laboratorieanalytiker från Svenska yrkeshögskolan (2001), filosofie magister (miljöbiologi) från Åbo Akademi (2006) och filosofie doktor (miljöbiologi) från Åbo Akademi (2014). Doktorsavhandlingen var inriktad på mikrobiologi och handlade om fasvariation hos den fiskpatogena bakterien Flavobacterium psychrophilum.

Postadress:

Yrkeshögskolan Novia
Forskning och Utveckling
Wolffskavägen 33
65200 Vasa

Besöksadress:

Technobothnia
Bomullgränd 3
65200 Vasa

Mobil: +358 44 7805737
Mail: eva.hogfors-ronnholm@novia.fi

Pågående projekt

STASIS - En hållbar behandling av kustnära deponerad sulfidjord
https://www.novia.fi/forskning/fokusomraden/hallbar-energiteknik/projekt-inom-hallbar-energiteknik/stasis-en-hallbar-behandling-av-kustnara-deponerad-sulfidjord

ProPRECIKEM - Produktiv hållbar odling med PRECIKEM-metoden
https://www.novia.fi/forskning/fokusomraden/hallbar-energiteknik/projekt-inom-hallbar-energiteknik/proprecikem-produktiv-hallbar-odling-med-precikem-metoden

 

Avslutade projekt

BBI - Bothnia Business Innovation - Ökad innovation genom stärkt regional samverkan mellan SMF och a
https://www.novia.fi/forskning/fokusomraden/hallbar-energiteknik/projekt-inom-hallbar-energiteknik/bbi-bothnia-business-innovation-okad-innovation-genom-starkt-regional-samverkan-mellan-smf-och

Chemical and microbiological strategies for mitigation of environmental impacts caused by acidic and metal-rich drainage from acid sulfate soils
http://www.nessling.fi/grants-2/funded-projects/?lang=en

Assessment of processes and environmental consequences during the development of sulfidic dredge spoils into acid sulfate soils
http://khrenlund.fi/sv/pagaende-projekt/

PRECIKEM II – Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för vattenskydd i ett miljömässigt hållbart jordbruk
https://www.novia.fi/forskning/fokusomraden/hallbar-energiteknik/projekt-inom-hallbar-energiteknik/precikem-ii-kemisk-precisionsbehandling-av-sura-sulfatjordar-for-vattenskydd-i-ett-miljomassigt

Exempel på projektaktiviteter i fält och labb finns dokumenterade här: https://boden.fi/alla-videor/30-novia/31-precikem-ii?highlight=WyJwcmVjaWtlbSJd.

Publikationer

Högfors-Rönnholm, E., Christel, S., Lillhonga, T., Engblom, S., Österholm, P. & Dopson, M. (2020). Biodegraded peat and ultrafine calcium carbonate result in retained metals and higher microbial diversities in boreal acid sulfate soil. Soil Ecology Letters 2, 120–130.

Högfors-Rönnholm, E., Lopez-Fernandez, M., Christel, S., Brambilla, D., Huntemann, M., Clum, A., Foster, Bri., Foster, Bry., Roux, S., Palaniappan, K., Varghese, N., Mukherjee, S., Reddy, T.B.K., Daum, C., Copeland, A., Chen, I.-M.A., Ivanova, N.N., Kyrpides, N.C., Harmon-Smith, M., Eloe-Fadrosh, E.A., Lundin, D., Engblom, S. & Dopson, M. (2019). Metagenomes and metatranscriptomes from boreal potential and actual acid sulfate soil materials. Scientific Data 6, 207. 

Christel, S., Yu, C., Wu, X., Josefsson, S., Lillhonga, T., Högfors-Rönnholm, E., Sohlenius, G., Åström, M.E. & Dopson, M. (2019). Comparison of boreal acid sulfate soil microbial communities in oxidative and reductive environments. Research in Microbiology 170, 288–295. 

Stén, P., Dalhem, K., Engblom, S., Grannas, A., Högfors-Rönnholm, E., Rosendahl, R. & Österholm, P. (2019). Kemiallinen täsmäkäsittely happamilla sulfaattimailla. Vesitalous 1, 52–57.

Högfors-Rönnholm, E., Christel, S., Engblom S. & Dopson, M. (2018). Indirect DNA extraction method suitable for acidic soil with high clay content. MethodsX, 136-140.

Högfors-Rönnholm, E., Christel, S., Dalhem, K., Lillhonga, T., Engblom, S., Österholm, P. & Dopson, M. (2018). Chemical and microbiological evaluation of novel chemical treatment methods for acid sulfate soils. Science of the Total Environment, 625:39-49.

Högfors-Rönnholm, E., Norrgård, J. & Wiklund, T. (2015). Adhesion of smooth and rough phenotypes of Flavobacterium psychrophilum to polystyrene surfaces. Journal of Fish Diseases, 38:429–437.

Högfors-Rönnholm, E. (2014). Phase variation in Flavobacterium psychrophilum: Influence on host-pathogen interactions. Doktorsavhandling, Åbo Akademi, 49 s.

Sundell, K., Högfors-Rönnholm, E. & Wiklund, T. (2014). Vaccination against diseases caused by Flavobacteriaceae species. I: Fish Vaccination (ed. Gudding R., Lillehaug A., Evensen Ø), s. 273–288. Wiley Blackwell.

Högfors-Rönnholm, E. & Wiklund, T. (2012). In vitro opsonin-independent interactions between cells of smooth and rough phenotypes of Flavobacterium psychrophilum and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) head kidney macrophages. Microbial Pathogenesis, 53:214–218.

Högfors-Rönnholm, E. & Wiklund, T. (2010). Hemolytic activity in Flavobacterium psychrophilum is a contact-dependent, two-step mechanism and differently expressed in smooth and rough phenotypes. Microbial Pathogenesis, 49:369–375.

Högfors-Rönnholm, E. & Wiklund, T. (2010). Phase variation in Flavobacterium psychrophilum: characterization of two distinct colony phenotypes. Diseases of Aquatic Organisms, 90:43–53.

Björkblom, C., Högfors, E., Salste, L., Bergelin, E., Olsson, P.-E., Katsiadaki, I. & Wiklund, T. (2009). Estrogenic and androgenic effects of municipal wastewater effluent on reproductive endpoint biomarkers in three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus). Environmental Toxicology and Chemistry, 28:1063-1071.

Högfors, E., Pullinen, K.-R., Madetoja, J. & Wiklund, T. (2008). Immunization of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum), with a low molecular mass fraction isolated from Flavobacterium psychrophilum. Journal of Fish Diseases, 31:899-911.

Högfors, E. & Wiklund, T. (2007). Åbo Akademi kehittää rokotteita ”flavoa” vastaan/Vaccin mot ”flavo” utvecklas vid Åbo Akademi. Altaan reunalla/Vid kass kanten, 1:26-29.

Högfors, E. & Wiklund, T. (2007). Flavobakteeri on monen maan riesa/Flavobakterien är en plåga i många länder. Suomen Kalankasvattaja/Fiskodlaren, 4:46-47.