Hållbar energiteknik

Vasa energikluster är av stor relevans för specialkunnandet hållbar energiteknik, men verksamheten omfattar även annan teknisk utveckling som exempelvis miljöteknik.

Vår verksamhet bygger till stor del på externt och offentligt finansierade tillämpade forsknings- och utvecklingsprojekt. Syftet med dessa är ofta att lösa ett allmänt utvecklingsbehov, som i sin tur identifierats i nära dialog med näringslivet. Därtill utförs en del utvecklingsverksamhet som rena beställningsjobb från den privata sektorn.

Hållbar energiteknik handlar om centrala samhällsfrågor inom miljö- och energiteknik, som att minimera miljöpåverkan och öka energieffektiviteten. Det här gör vi bl.a. genom att fokusera på utvalda delar inom energiproduktion, -distribution som -användning.

Projektverksamheten har under långa tider omfattat inriktningar som rötning, vindkraft, inomhusluftsproblematik, vibrationsspektroskopi, multivariat dataanalys och sura sulfatjordar. Så även ännu idag, men samtidigt är det tydligt att nya inriktningar växer till sig.

De senaste åren har det exempelvis varit mycket tydligt att det finns ett stort behov av kunnande inom dataanalys samt -hantering, ofta kopplad till Big Data. IoT (internet of things) är också en relativt ny inriktning för fokusområdet, men tillväxten kommer säkert att vara kraftig under de närmaste åren. Industrirobotik, 3D-tillverkning och nya till tillämpningar för humanoidrobotar är också nya och mycket spännande inriktningar som vi kommer att jobba med de närmaste åren.

Verksamhet inom hållbar energiteknik 

 

 • Har en stark förankring i det internationellt erkända energiklustret i Vasaregionen och profilerar sig med ett gediget projektkunnande.
 • Har bred kunskap inom mät- och provtagningsteknik samt datahantering, expertis finns bl.a. inom vibrationsspektroskopi och vindmätning.
 • Utvecklar nya metoder för produktion och användning av förnybar energi där decentraliserade och hållbara system för energidistribution omfattar allt intelligentare systemlösningar

Samarbeta med oss

Vårt fokus ligger på experimentell och tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet, oftast kopplad till näringslivets behov. Ifall ni identifierat ett utvecklingsbehov av detta slag, ta kontakt!

Vårt kunnande:

 • Mätteknik, instrumentering and processtyrning
 • Automation, intelligenta system
 • Multivariata analyser/Big Data
 • Vindkraft, vindmätningar och -analys
 • Biogas
 • Energieffektivt byggande och inomhusmiljö
 • Miljöteknik och cirkulär ekonomi

Aktuella projekt

 • Läs mera om våra pågående och avslutade projekt genom att klicka här. 

Publikationer 

Du hittar publikationerna från vårt fokusområde här. 

Aktuellt

 • Visa alla
 • Hållbar energiteknik
Slutseminarium 14.10 - Digitaliseringens möjligheter inom industri
Forskningsnytt, Hållbar energiteknik
Slutseminarium 14.10 - Digitaliseringens möjligheter inom industri
Välkommen på projektet Obodigi 4.0 slutseminarium! Tillfället ordnas 14.10 kl. 8.45 – 11.30 i Vasa, Alere, Auditorium Florence. Anmäl ditt deltagande senast 9.10 via forms. Tillfället... 23.9.2022
Nya publikationer i Novias serie
Forskningsnytt, Bioekonomi, Hållbar energiteknik
Nya publikationer i Novias serie
Nya publikationer har publicerats i Novias serie R: Rapporter. 28.6.2022
Livsviktiga näringsämnen sökes
Forskningsnytt, Hållbar energiteknik
Livsviktiga näringsämnen sökes
En ökad självförsörjning vad gäller energi har blivit alltmer aktuellt och frågan är hur vi kan bli mer självförsörjande vad gäller gödningsmedel. Att kunna återvinna... 6.6.2022
Visa flera nyheter »