DLB-Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen

Period: 01.05.2017 - 30.06.2020

Innehåll: DLB-projektet är ett treårigt spetsprojekt finansierat av UKM.
Huvudmålsättningen är att stöda den digitala utvecklingen av undervisningen i
bioekonomi på YH-nivå. Det här ska uppnås bland annat genom att utveckla ett
bioekonomispel som ska stöda undervisningen i olika ämnen och överbrygga ämnes-
och yrkesgränserna. Vidare utvecklas ett tiotal webbkurser av lärarna i de 11
yrkeshögskolor som är med i projektet. Novia har ordnat två av kurserna, temat
för dem har varit GIS inom bioekonomin och undervisningsspråket har varit
engelska.

Fokusområde: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Finansiärer: Utbildnings- och kulturministeriet,

Projektägare: Hämeen ammattikorkeakoulu

Projektledare: Romi Rancken


Hemsida