Tulevaisuuden maanviljelijät

Period: 04.06.2021 - 31.12.2022

Fokusområde: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Jord- och skogsbruksministeriet / Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2020–2022,

Projektägare: HAMK

Samarbetspartners: Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Ahlmanin koulun säätiö, Hämeen ammatti-instituutti och Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä.

Projektledare: Heidi Barman-Geust

Samarbetspartners: Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Ahlmanin koulun säätiö, Hämeen ammatti-instituutti och Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä.


Hemsida