Smart Marina - Contemporary harbours with soft energy technology - (Central Baltic)


Period: 01.02.2018 - 31.01.2021

Innehåll: Målsättningen med projektet är att höja servicenivån i 32 småbåtshamnar i det
centrala Östersjöområdet. Detta sker genom investeringar i infrastruktur och
tjänster med fokus på miljövänliga lösningar vid t.ex. el- och
vattenförsörjning. Vi strävar efter att så många hamnar som möjligt ska uppnå
certifieringarna Blå Flagg och Blue Star Marina som bevis på implementerade
miljövänliga lösningar och hög servicenivå. Säkerheten i hamnarna ska utvecklas
genom kartläggning, information och utbildning. Vi jobbar för moderna, aktiva
och familjevänliga småbåtshamnar som genom att höja sin servicenivå bidrar till
att förstärka dragningskraften i hela regionen. Novia fungerar som koordinator
för de sju finska hamnarna i projektet.

Fokusområde: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Interreg - Central Baltic, Egentliga Finlands förbund

Projektägare: Ålands Utveckling AB

Samarbetspartners: Ålands utvecklings AB, Valdemarsviks kommun, Östhammars kommun, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Hiiu Vallavalitsus, Nordiska Skärgårdssammarbetet, Företagsam Skärgård r.f., Ålands Natur & Miljö r.f.

Projektledare: Rasmus Karlsson

Samarbetspartners: Ålands utvecklings AB, Valdemarsviks kommun, Östhammars kommun, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Hiiu Vallavalitsus, Nordiska Skärgårdssammarbetet, Företagsam Skärgård r.f., Ålands Natur & Miljö r.f.


Hemsida