Pro Naturbruk


Period: 13.08.2014 - 30.06.2020

Fokusområde: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Utbildnings stiftelsen Sydväst, Konstsamfundet, Svenska Småbruk,

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Niklas Andersson