Pro Bioekonomi 2.0


Period: 01.01.2020 - 31.12.2024

Fokusområde: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden, Utbildningsstiftelsen Sydväst,

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Gun Karell