Utställning med permakulturarbeten

Studerande inom kurshelheten Permakultur och regenerativt jordbruk 2019-2021 gjorde ett individuellt utvecklingsarbete under sina studier. De studerandes arbeten finns sammanställda i en öppen StoryMap utställning. Du kan läsa dem här (länk till utställningen).