Kurser inom permakultur och regenerativt jordbruk

 

Introduktion till permakultur och regenerativt jordbruk

Omfattning

5 sp

Tidpunkt

1.10-31.12.2019

Innehåll

 • Introduktion till permakultur, regenerativt jordbruk och GIS som planeringsverktyg
 • Planering och analys, insamlande av info och data från den egna gården för planering.

 

Områdesanalys och -planering, resurser och deras flöden

Omfattning

5 sp

Tidpunkt

1.1-31.3.2020

Innehåll

 • Resurser och deras flöden.
 • Olika (odlings)system och deras funktion/kretslopp.
 • GIS för planering och analys. Planering och analys av det egna området.

 

Praktiska tillämpningar av permakultur och regenerativt jordbruk

Omfattning

5 sp

Tidpunkt

1.4-30.6.2020

Innehåll

 • Trädgård, växthus, odlingsbäddar, jordproduktion, jordförbättring, djurhållning, vattenhushållning och skogsträdgårdar.
 • Praktiska tillämpningar och exempel. Att hitta, beskriva och presentera tillämpningar som är relevanta i de egna planerna.
 • Studiebesök.
 • Seminarium i juni 2020, öppet för allmänheten.

 Förädling, förvaring och försäljning av råvaror

Omfattning

5 sp

Tidpunkt

1.8-31.10.2020

Innehåll

 • Livsmedelslagstiftning och livsmedelskunskap.
 • Mikrober i vårt livsmedelssystem från jord till bord. Jordmånens och sorternas inverkan på våra livsmedels egenskaper.
 • Konservering bl.a. torkning och fermentering.
 • Utrymmen (för förvaring, produktion och försäljning).
 • Att göra upp riktlinjer och planera förvaring och förädling av de egna produkterna.
 • Studiebesök.

 

Mångformigt företagande i lokala livsmedelssystem

Omfattning

5 sp

Tidpunkt

1.11-2020-31.1.2021

Innehåll

 • Lokala livsmedels- och ekonomiska system.
 • Verksamhetsmodeller och lönsamhet.
 • Kundcentrering och marknadsföring.
 • Distribution, logistik och försäljning av lokala råvaror, livsmedel utan tillsatser och mathantverk.
 • Att göra upp en verksamhetsmodell samt beräkna lönsamhet för de egna planerna.
 • Workshop.

 

Individuellt utvecklingsarbete - egen plan för permakultur och regenerativt jordbruk

Omfattning

5 sp

Tidpunkt

1.2-30.4.2021

Innehåll

 • Sammanställa en portfolio för egna planer för odling, förädling, försäljning baserat på det man lärt sig under kursen.
 • Slutseminarium i april 2021, öppet för allmänheten.