Fosforfällan


Migrations- och Europaminister Astrid Thors besöker Fosforfällan på Mörby gård. Från vänster projektansvarig för Fosforfällan i Karis Rotaryklubb Kaj Fagerholm, specialmedarbetare Mikaela Grönqvist, minister Astrid Thors och agrologstuderande Anna Alm (foto Mats Lindholm).Principskiss av en Fosforfälla, en anläggning för återvinning av fosfor från vatten i utfallsdiken.(Kjell Weppling/Nordkalk ABp)
Klicka på bilden för större version

Östersjön lider av övergödning p.g.a. stor fosfor- och kvävebelastning med bl.a. tidvis riklig algförekomst som följd. Fosforfällan är ett projekt med målsättning att utveckla en konkret metod för effektivare hantering av fosfor i lantbruket.
Pilotanläggningar i full skala har installerats på tills vidare tre gårdar vid Pojoviken i Raseborg. Anläggningarna följs upp under tre års tid för att få erfarenheter av samt kunna vidareutveckla metoden. Idén är att återanvända näringsämnen genom att ur lakvattnen från åkrarna fånga in fosfor i sådan form att den kan återföras till åkrarna som näringsämne.

Projektet genomförs som ett samarbete mellan:

  • Karis och Ekenäs Rotaryklubbar
  • Yrkeshögskolan Novias FoU-enhet samt Aronia och agrolog- och byggnadsteknikutbildningen
  • Helsingfors Universitet, Tvärminne zoologiska station
  • Mörby, Ekerö och Baggby gårdar i Raseborg samt Nordkalk Abp
  • Västankvarn försöksgård
  • Karis Järn och Maanrakennus Ralf Ajalin Oy
  • MTK:s stiftelse, Rotary och Inner Wheel organisationerna i egenskap av finansiärer


För mera information vänligen kontakta:
Mats Lindholm, avdelningschef och programansvarig för byggnadsteknikutbildningen, Campus Raseborg
tfn +358 (0)19 224 8260, mobil +358 (0)44 762 3760, mats.lindholm@novia.fi
eller
Lars Fridefors, avdelningschef och programansvarig för agrologutbildningen, Campus Raseborg,
mobil +358 (0)44 762 3730, lars.fridefors@novia.fi