Smart med trä

Kraven på energieffektivitet även för den byggda miljön kommer att få allt högre prioritet redan de närmaste åren i hela EU. Inom byggande innebär det allt tydligare fokus på energiprestanda och CO2 fotavtryck även för våra hus. Husen och byggandet står i Finland för ca 40 % av alla utsläpp och den totala energiförbrukningen i samhället. På basen av senaste forskning och erfarenheter i övriga Europa kommer trä, som huvudsakliga byggnadsmaterial även i större flervåningshus och offentliga byggnader, högst sannolikt att växa fram som en ny lösning på många av dessa utmaningar.

Under ledning av Yrkeshögskolan Novia i Raseborg inleddes hösten 2011 det EU-finansierade projektet Smart med Trä för att:

  • i samarbete med de främsta universiteten inom området i Norden och regionala företag och institut, aktivt utveckla kunnandet inom avancerat byggande i trä, samt
  • bilda nya samarbetsnätverk, innovationer, tjänster och företagande inom området för att stärka medverkande företags och organisationers kompetens och profil inom det allt mer krävande miljöanpassade byggandet i trä.


Projektet är delfinansierat av EU (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, EJFLU).

För närmare information vänligen kontakta:
Mats Lindholm, avdelningschef för Yrkeshögskolan Novias avdelning för byggnadsteknik i Raseborg, tfn +358 (0)19 224 8260, mobil +358 (0)44 762 3760, mats.lindholm@novia.fi