STM Validation Project - Sea Traffic Management (STM) Validation Project


Period: 07.10.2015 - 05.02.2020

Innehåll: Huvudsyftet med det EU finansierade pilotprojektet är att validera det
målkoncept som har definierats och utvecklats inom MONA LISA och MONA LISA och
2.0. STM är en del av ett globalt projekt vars mål är att säkerställa
framgångsrik användning av STM, Sea Traffic Management, en uppsättning av
system och förfaranden för att styra och övervaka sjötrafiken på ett sätt som
liknar den som flygledningen har och som strävar efter att övervinna många av
de utmaningar som kommunikation och informationsutbyte mellan intressenter i
transportsjöfartsindustrin har och skapa betydande mervärde som ett resultat i
synnerhet för fartygs- och last ägare och för sjöfarten i transportkedjan.
Konsortiet som leds av det svenska Sjöfartsverket omfattar 36 partners, bland
annat sjöfartsmyndigheter från sex europeiska länder, akademiska institutioner,
ledande tillverkare av navigationsutrustning samt rederier.

Fokusområde: Fartygssimulation

Campus: Aboa Mare Åbo

Finansiärer: Connecting Europe Facility, Aboa Mare Ab

Projektägare: Sjöfartsverket (Sverige)

Projektledare: Johanna Salokannel


Hemsida