Utvecklande av kurshelheter inom turismutbildningen - (Konstsamfundet)


Period: 06.05.2020 - 15.09.2021

Innehåll: Yrkeshögskolan Novia och Turku AMK bygger upp gemensamma kurshelheter inom turismutbildningen. Målet är att garantera tillgången på språkkunnig arbetskraft inom turismbranschen.Genom samarbetet mellan Novia och Turku AMK strävar vi efter att skapa gemensamma kurshelheter och att öka intresset för utbildningsalternativen. Kurserna kommer att erbjudas både inom ungdomsutbildningen och inom öppna yrkeshögskolan så att även aktörerna i branschen kan ta del av kurserna. Samarbetet mellan de båda yrkeshögskolorna stärker den naturliga tvåspråkigheten och arbetslivskontakterna till regionens turismföretag, som har utmaningar med att hitta tvåspråkig personal. Genom att koordinera marknadsföringen av kurshelheten till andra stadiets utbildningsinstanser strävar vi efter att nå potentiella nya studerande på ett effektivt sätt.

Fokusområde: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Finansiärer: Konstsamfundet

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Samarbetspartners: Turun ammattikorkeakoulu

Projektledare: Anna Karin Abrahamsson

Samarbetspartners: Turun ammattikorkeakoulu