OpiToi - Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta - FoU Företagsekonomi (UKM)


Period: 01.08.2018 - 01.03.2022

Innehåll: Främjandet av företagande vid högskolor stärker studerandes entreprenörskap och stöder övergången till att möta arbetslivets behov. Ett nationellt högskoleprojekt med nio universitet och åtta yrkeshögskolor. Målet med projektet är att stärka studerandes entreprenörskompetenser genom att utveckla verksamhetsmiljöer för entreprenörskap samt skapa modeller och processer för pedagogiskt bruk.

Fokusområde: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Finansiärer: Undervisnings- och kulturministeriet

Projektägare: Aalto-yliopisto

Samarbetspartners: Åbo Akademi, Centria-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu

Projektledare: Hanna Guseff

Samarbetspartners: Åbo Akademi, Centria-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu