LOOPA/TOOKIG-fortbildning - (Konstsamfundet)


Period: 01.01.2020 - 14.09.2021

Innehåll: Målsättningen med projektet är att utbilda hela personalen inom företagsekonomin på Novia (Åbo, Vasa och Jakobstad) i Drivhusets ”Loopa och Tookig” metoder. Vi vill ta den kunskapen och metoderna till våra studerande för att stärka deras identitet och kunskap inför arbetsmarknaden. Båda utbildningarna integreras vidare i kurser inom läroplanen (Kundrelationer, Ekonomi & företagsamhet, Organisation & mångprofessionellt ledarskap osv). Det är viktigt att hela lärarkåren får ta del i utbildningarna – målet är att sprida Drivhusets verktyg inom hela Novia, börjandes från företagsekonomi och småningom till de övriga utbildningarna.

Fokusområde: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Finansiärer: Konstsamfundet

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Camilla Ekman