18.3.2021

Yrkeshögskolan Novia är med i Temaåret för forskningsbaserad kunskap

FUIfika fb linkedin

Novia deltar i det nationella temaåret med webbinarieserien FUI Fika – RDI Talks.

År 2021 har utlysts till Temaåret för forskningsbaserad kunskap. Satsningen koordineras av Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Akademi och Vetenskapliga samfundens delegation. Yrkeshögskolan Novia deltar i temaåret med en lång rad högskolor, forskningsorganisationer, föreningar och andra aktörer.

Målet med temaåret är att synliggöra betydelsen av forskningsbaserad kunskap och göra den mer tillgänglig. Målgruppen är den breda allmänheten. Barn och unga är en särskilt viktig målgrupp.

Under året deltar Novia i temaåret med webbinarieserien FUI Fika – RDI Talks, vars målsättning är att öppna upp diskussionen och sprida information om teman relaterad till forskning, utveckling och innovation vid Novia. Temat för vårens fika är nordisk samverkan och till hösten tacklas temat hållbar utveckling.

Programmet för temaåret uppdateras kontinuerligt, du kan bekanta dig närmare med programmet på Tutkitettu tietos hemsida.

FUI Fikas program i sin helhet hittas på: https://www.novia.fi/novialia/seminarium/

Logo för teamåret för forskningsbaserad kunskap 2021

Gå till "Nyheter "