23.2.2021

Webbinarium 4.3: Lagring och hantering av krossensilerad spannmål

Yvonne Dahlback 3

Forskningsprojektet "WetGrain" ordnar webbinarium 4.3 där bland annat projektets resultat redovisas. Webbinariet kräver ingen förhandsanmälan.

Program

 • 10:00 Välkomna och Introduktion
 • 10:20 Teknik för krossensilering i storsäck
 • 10:35 Odling av korn/bygg i kalla klimat
 • 10:50 Modell för att beräkna när kornet är moget
 • 11:10 Paus
 • 11:15 Miljöpåverkan från olika lagringsmetoder av spannmål
 • 11:30 Sortmaterial av korn/bygg
 • 11:50 Avslutning och diskussion

Man kan ansluta eller lämna som man själv önskar. Förändringar i programmet kan förekomma.

Länk för att ansluta: https://nibio-no.zoom.us/j/65760831950?pwd=MUJ2WER1NEdLUjhRQ2w5bE1LNmxyZz09

Mera om projektet finns på Wetgrainpackage.eu 

Projektet finansieras av: 

 • Interreg Botnia‐Atlantica
 • Österbottens Förbund
 • Länsstyrelsen Västerbotten
 • Region Västernorrland
 • Länsstyrelsen Jämtlands län
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Regional Jordbruksforskning för Norra Sverige (RJN)
 • Nordland fylkeskommune
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
Gå till "Nyheter "