19.4.2021

Virtuell utställning med utvecklingsarbeten om permakultur

jord jordbruk

Sedan hösten 2019 har det pågått en fortbildning i Permakultur och regenerativt jordbruk (30 sp) vid institutionen för bioekonomi vid Novia. Studierna lockade ett stort antal personer från hela Svenskfinland och under ett och ett halvt år har studerande fått lära sig om Permakultur, regenerativa metoder, småskalig livsmedelsförädling och företagande i lokala livsmedelssystem.  

Studierna avslutas under våren 2021 och i samband med detta ställs studerandes utvecklingsarbeten ut i en virtuell utställning. Studerande har själv valt form för sina utvecklingsarbeten. En del har skrivit uppsats, andra har gjort en Story map, en blogg eller en webbsida. Temat för utvecklingsarbetena är deras egen utveckling under studiernas gång och det område de jobbat med. De har alla arbetat med ett geografiskt område, tagit reda på områdets förutsättningar och funderat på sina resurser och behov.  Sedan har de gjort upp planer för permakultur och regenerativa metoder, men också funderat över företagsidéer och gjort upp en affärsplan. 

Du kan ta del av utvecklingsarbetena i den virtuella utställningen via storymaps: https://arcg.is/1Hq8Hn 

Gå till "Nyheter "