13.12.2021

Vatten- och klimatvård i kustregionen – kostnadseffektivitet med Coastrider-styrinstrumentet

FUIfika fb linkedin

I terminens sista FUI-Fika 15.12 kl.14 gästas vi av Matias Scheinin som berättar om vatten och klimatvård i kustregionen.

Matias Scheinin har i över tio års tid arbetat med Coastrider-styrinstrumenent för vatten- och klimatvården i kustregionen. Coastrider-metoden grundar sig på rumsligt och tidsligt noggranna och täckande, empiriska miljödata. Indikatorer på kol-, närsalts och partikelbelastningens inverkan (på vattnet och klimatet) mäts parallellt med fysikaliska omgivningsvariabler. Genom att relatera indikatorvärden till de fysikaliska omständigheterna kan man analysera hur mycket miljöns tillstånd avviker sig från det som man kan förvänta sig på basis av de rådande (fysikaliska) omständigheterna. Vilket ger en detaljerad, omfattande och framför allt mera objektiv uppfattning om miljöns tillstånd. Informationen kan användas för att rikta konkreta vatten- och klimatvårdsåtgärder samt för att följa upp deras inverkan på ett kostnadseffektivt sätt.

FUI-FIkat hålls i Teams och är öppet för alla intresserade! Klicka på teamslänken för att delta.

Microsoft Teams möte 15.12 kl.14.00 
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

FUI-Fika är ett återkommande webbinarium, där Novia bjuder in samarbetspartners och andra gäster för att diskutera aktuella teman i anknytning till forskning, utveckling och innovation. Temat för höstens webbinarier är hållbarhet. FUI-Fika är en del av Temaåret för forskningsbaserad kunskap.

SA tunnukset SV punainen ympyra RGB

Gå till "Nyheter "