5.6.2020

Världsmiljödagen 5.6 – bevarande av biologisk mångfald är en brådskande fråga

symbolik för biodiversitet

Med anledning av Världsmiljödagen lyfter vi fram några aktuella projekt vid Yrkeshögskolan Novia som bedriver forskning inom biodiversitet.

Världsmiljödagen har firats sedan 1976 för att engagera beslutsfattare, företag och medborgare i pressande miljöfrågor. Dagen ger en global plattform för att inspirera till positiv förändring, medborgare kan tänka över sin konsumtion, företagare kan använda grönare metoder, jordbrukare och tillverkare kan producera mer hållbart och utbildningsaktörer kan sporra till förändring.

Temat för i år är biodiversitet, en fråga som är både brådskande och existentiell. Vid Yrkeshögskolan Novia pågår flera forskningsprojekt som anknyter till biodiversitet.

Evolutionär dynamik och anpassningar till miljöförändringar

Projektet under namnet ”evolutionär dynamik och anpassningar till miljöförändringar” är ett mångårigt projekt som handlar om hur organismer anpassar sig till miljöförändringar. Projektet undersöker genetiska bakgrunden och de fysiologiska mekanismerna bakom evolutionära anpassningar till klimatförändringar. I praktiken utförs studien genom att studera kattugglor, och se hur dessa anpassningar kopplar ihop med populationers dynamik och deras geografiska variation i större skala. Projektet leds av akademiforskare Patrik Karell, mera om projektet hittar du på denna sida.

LES: Life quality in Raseborg

Projektet Linking Environment and Society: Life quality in Raseborg, leds av doktorand Ruslan Gunko och projektet kombinerar socioekonomiska uppgifter och kustmiljödata för att hitta lösningar på klimatförändringen. Målsättningen är att forskningsresultatet ska ge potentiella lösningar för att mildra klimatförändringseffekterna genom förändringar i markanvändningspraxis och fysisk planering. Projektet kan även ge en uppskattning av de ekonomiska fördelarna med en hållbar utveckling av regionen. 

Eko-skogsbruk - 16-3276 SKF

Nyligen avslutades projektet Eko-skogsbruk som fokuserar på hållbart nyttjande av skogsresurser och upprätthållande av biodiversitet och ekosystemtjänster. I projektet undersöktes kopplingar mellan virkesproduktion och olika indikatorer för biodiversitet och ekosystemtjänster i finska skogsmiljöer med medmålsättning att utveckla en modell för en evidensbaserad bioekonomisk skogsbruksstrategi. Mera info om projektet finns på denna sida.

Kontinuerligt lärande: Permakultur och regenerativt jordbruk

Studiehelheten permakultur och regenerativt jordbruk, 30sp,  lockar studerande från hela Svenskfinland. Studierna handlar bland annat om hållbara livsmedelssystem och regenerativt jordbruk. Eget arbete är även en stor del av kursen, mera om hur studerande tillämpar den praktiska delen av studierna kan du läsa om i bloggen Permakultur på Novialia >> https://www.novia.fi/novialia/bloggar/permakultur

 

Källa; https://www.worldenvironmentday.global/about-world-environment-day

Gå till "Nyheter "