26.8.2020

Terttu - ny service för samarbete med hälsocampus Åbo!

Stadsmiljö, buss, växtlighet och auraå i Åbo

 

Sedan sommaren 2020 finns möjlighet till ökat samarbete med kunskapsklustret Hälsocampus Åbo. Genom den nya forsknings-, utvecklings- och testningsservicen, TERTTU vid Hälsocampus Åbo kan forskare, organisationer, produktutvecklingsspecialister och företagare utnyttja testningstjänster från alla medlemsorganisationer vid Hälsocampus Åbo. Med hjälp av servicen kan man sätta mera fart på företagens forskning och produktutveckling och man kan erbjuda alldeles nya kombinerade tjänster från olika områden. https://www.healthcampusturku.fi/innovation-new/terttu/

Hälsocampus Åbo är Finlands största mångvetenskapliga kunskapskluster inom medicin, social- och hälsovetenskaper samt teknologi. Nätverket erbjuder unika möjligheter för utbildning, forskning, innovationer och företagssamarbete. I hälsocampussamarbetet deltar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia och Turku Science Park Oy.

Logo för hälsocampus Åbo

 

Gå till "Nyheter "