24.5.2019

Tävling: bästa caset inom cirkulär ekonomi sökes

Kiertotalouscase 2019 IG teal

Har du varit med och utvecklat hållbara lösningar för ett företag, eller har du varit med i ett projekt eller kurs som utvecklar cirkulär ekonomi? Handlar ditt slutarbete eller ditt jobb om cirkulär ekonomi, eller har du deltagit i ett hackathon eller liknande som handlar om ämnet?

Då är den här tävlingen för dig!

Kiertotalouscase 2019 är en nationell tävling som är öppen både för studerande och personal vid yrkeshögskolorna i Finland. Målet är att hitta det bästa initiativet inom cirkulär ekonomi, oberoende om det är fråga om ett avslutat projekt eller en möjlighet som fortfarande är på idéstadium. Det kan till exempel handla om delningsekonomi, återvinning eller om att utveckla en tjänst så att materialet bibehålls så länge som möjligt i vårt samhälle.

Juryn fäster speciellt uppmärksamhet vid kreativitet och nytänkande, dokumentation av processen och systematik i arbetet. Vinnarna utses i månadsskiftet november-december 2019.
Anmäl dig eller ditt lag senast 9 september 2019 klockan 8.00.

Läs mera på https://kiertotalousamk.turkuamk.fi/kiertotalouscase-2019-kilpailu/

Priset? Ett fint utlåtande från tävlingen som kompletterar din CV.

Kiertotalouscase 2019 ordnas av Kiertotalous AMK, ett projekt som drivs av Utbildnings- och kulturministeriet med avsikt att främja kompetensen kring cirkulär ekonomi.

Gå till "Nyheter "