28.6.2021

TALKO Österbotten lanserar verktyg för föreningsutveckling

tre personer som funderar tillsammans

Nu släpps enkla verktyg för föreningar att utveckla sin struktur och ansvarsfördelning, strategiarbete, kommunikation och medlemsservice.

Frivilligt arbete inom föreningar ger och tar. Med hjälp av olika verktyg och workshopmodeller kan föreningen skapa en överblick, formulera sitt syfte, se över ansvarsfördelningen och förhoppningsvis få en nystart som gynnar hela föreningen. 

Projektet TALKO Österbotten har under projekttiden utarbetat olika modeller och verktyg som ska underlätta och förnya föreningsarbetet. Modeller finns tillgängliga helt gratis på projektets hemsida talkoosterbotten.fi.

TALKO Österbotten är ett lokalt projekt som ingår i den transnationella projekthelheten TALKO.  Genomförare av projektet är Centria-ammattikorkeakoulu Oy och Yrkeshögskolan Novia. Finansiärerna är Leader Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, SFV , Svensk-Österbottniska samfundet och Letterstedtska föreningen

Gå till "Nyheter "