18.3.2019

Svenska kulturfonden stöder doktorsavhandling som handleds av forskare vid Novia - Campus Raseborg

Capture9

Ella von Weissenberg får finansiering av Svenska Kulturfonden för arbetet med sin doktorsavhandling.

Bidraget på 30.000 euro ska täcka olika kostnader i samband med Ella von Weissenbergs forskning och kommer att användas till löner och eventuellt också till laboratorieanalyser och publiceringsavgifter.

von Weissenbergs avhandling har rubriken "Biomarker and lipid profiles reveal salinity and warming induced forcing on marine zooplankton". Hon är inskriven vid Helsingfors universitet och handleds av Anna Jansson och Jonna Engström-Öst vid Forskarkollegiet inom bioekonomi vid Yrkeshögskolan Novia.

I sin avhandling kommer von Weissenberg att fokusera på två miljöförändringar: högre temperatur och lägre salthalt i Östersjön, och hur det här påverkar ekofysiologiska processer hos marina djurplankton. Man antar att en minskad salthalt och en fortsatt uppvärmning av havsvattnet kommer att leda till ökade energikostnader hos djurplanktonen. Ett annat antagande är att viktiga högkvalitativa fettsyror hos både djurplankton och alger kommer att minska i framtiden.

Von Weissenberg kommer ursprungligen från Esbo.


På bilden: Ella von Weissenberg (t.h) och hennes labbmentor Kristiina Vuori.
Foto: Jonna Engström-Öst

Gå till "Nyheter "