15.4.2019

Studerande på Novia ordnade workshop online tillsammans med EU-projekt

conceptcheck 2

Tio deltagare från olika branscher var med på en online-workshop som Yrkeshögskolan Novias studerande inom Leadership and Service Design” ordnade förra veckan. Tillsammans funderade de kring fiffiga sätt att utveckla den autonoma sjöfarten till företagens fördel.

På plats under dagen fanns i första hand experter från olika delar av sjöfartsbranschen och de kreativa branscherna.

- Det är intressant att utveckla nya koncept inom fartygssimulation och olika sätt att manövrera fartyg på distans. Jag har själv arbetat på kryssningsfartyg och vet att autonom sjöfart för med sig nya sätt att göra saker på. Därför är det intressant att fundera på hur man kunde använda teknologin inom olika typer företag, säger Mari Kaarnavaara-Puutio, en av de studerande inom utbildningen “Leadership and Service Design” på Yrkeshögskolan Novia som ordnat och planerat onlineworkshoppen.

Rita Rauvola är projektledare för IRM Tool på Yrkeshögskolan Novia. Projektet arbetar för att föra samman sjöfarten och de kreativa branscherna och på så sätt skapa nya arbetstillfällen. Rauvola är den som kom på ämnet för workshoppen.

- Många företag upplever att konceptet med autonoma fartyg och fjärrstyrning inte berör dem, även om digitaliseringen redan är här och möjliggör helt nya affärsmodeller. Jag tror att vi kommer att få se bättre paketeringar och därigenom bättre service inom exempelvis logistiken, säger hon.

Workshoppen ordnades 9 april som en del av kursen Co-creation. Man använde sig av digitala verktyg som Google Hangouts för att kommunicera med de övriga deltagarna, och tillsammans gjorde man SWOT-analyser och funderade kring olika servicekoncept. Workshoppen gick på engelska.

- Även om vi inte inom den närmsta framtiden kommer att se helt autonoma fartyg segla runt så kommer vi att se verkningarna av digitaliseringen på andra sätt, också inom de kreativa branscherna, säger Rauvola.

En av deltagarna på workshoppen var Ilkka Rytkölä på företaget Auramarine. Han tror att efterfrågan på liknande koncept kommer att öka.

- Det här ämnet är både tillräckligt aktuellt och utmanande för att alla deltagare ska kunna delta med sin egen input, och därför passar det bra för en workshop i den här formen, säger han.

Projektet IRM-Tool-projektet koordineras av Yrkeshögskolan Novia och finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet kommer att utveckla ett innovationsverktyg som gör det möjligt för företaget att utveckla sin innovationsexpertis och där den kreativa industrin kan fungera som innovationsrådgivare inom marina industrin. Med hjälp av innovationsverktyget kan företagen utveckla sitt innovationskunnande och den kreativa branschens experter kan fungera som innovationskonsulter för den maritima industrin.

Mera information:
Yrkeshögskolan Novia, projektledare Rita Rauvola, tfn: +358 50 563 6788, E-mail: rita.rauvola@novia.fi

Foto: Rita Rauvola

process9.4.2019

Gå till "Nyheter "