12.4.2021

“Songwriters of Kvarken” bildar innovativt kompetensnätverk inom låtskrivning och musikexport

mikrofon i musikstudio

Det transnationella projektet ”Songwriters of Kvarken” vill förbättra förutsättningarna för musikkreatörer, låtskrivare, producenter, talanger och entreprenörer i Kvarkenregionen. Målet är att på sikt kunna skapa en gemensam region för musikexport till den internationella musikmarknaden.

Genom ett ökat samarbete i form av bl.a. digitala föreläsningar, gemensamma uppdrag samt samarbete kring själva låtskrivande kan vi höja kompetensen, bryta ny mark och öka innovationsförmågan i en snabbt växande underhållningsindustri. Det skapas nya centra utanför de traditionella storstadsområdena och projektet syftar i förlängningen till att öka unga kreativa musikskapares möjligheter till försörjning.

”Det är ett väldigt spännande projekt där vi kan lära oss av varandras erfarenheter och kunskap. Musikbranschen handlar väldigt mycket om nischer och förståelse för just en sorts marknad, ex. Koreansk pop, är avgörande om man ska lyckas eller ej” säger Duncan Kemp, Kulturakademin i Storuman som leder projektet i Västerbottens inland.

Ulla Sjöström och Musikmakarna, Sveriges främsta institution för låtskrivande och musikproduktion med bas i Örnsköldsvik, leder projektet i Västernorrland.

"Vi eftersträvar ständigt nya nätverk för stärkt kompetens och breddad arbetsmarknad för våra studerande och ser Leader-projektet som en brygga till ökad musikexport från våra områden”, säger Ulla Sjöström

Modellen som etableras blir en plattform för vidareutveckling där låtskrivare från Kvarkenregionen kan konkurrera runt om i världen på toppnivå.

”Projektet ger oss möjligheter till spetskompetenser och synergieffekter som kommer att stöda utbildningen och gynna låtskrivare samt musikexporten från regionen." säger Mats Granfors från Yrkeshögskolan Novia. 

Songwriters of Kvarken finansieras av LEADER Lappland 2020, Sverige och LEADER Höga Kusten, Sverige samt Leader Aktion Österbotten, Finland. Delprojektet i Finland stöds också av svenska kulturfonden.

Medverkande aktörer är:

Finland:

  • Lappfjärd Folkhögskola
  • LAFO Songwriters Academy
  • YA! - Yrkesakademin i Österbotten
  • Yrkeshögskolan Novia 


Sverige:

  • KulturAkademin, Storuman
  • Storumans Folkhögskola
  • Dreamhill Music - folkhögskola
  • SIM-Songwriters for an International Market - folkhögskola
  • Yrkeshögskolan Musikmakarna

För mera information, kontakta:
Duncan Kemp, Kulturakademin - Västerbotten. duncan@kemp.nu +46 70 693 9999
Ulla Sjöström, Musikmakarna - Västernorrland. ulla@musikmakarna.se +46 70 937 0133
Mats Granfors, Yrkeshögskolan Novia - Mats.Granfors@novia.fi +358 40 7440208

 

Gå till "Nyheter "