29.10.2020

Slutseminarium om entreprenörskap inom fria bildningens integrationsutbildningar

Projektets handbok

Bildningsalliansen har tillsammans med Yrkeshögskolan Novia, Yrkeshögskolan Centria och KREDU- Kristliga folkhögskolan i Nykarleby, drivit ett projekt med målsättningen att höja entreprenöriellt kunnande bland nyanlända och nyfinländare som deltar i fria bildningens integrationsutbildning.

Yrkeshögskolan Novias roll i projektet har varit att utveckla de delar av undervisningskonceptet som behandlar inre och yttre entreprenörskap.

- Materialet för inre entreprenörskap bygger vidare på konceptet ”Find your passion” som utvecklats inom de visuella utbildningarna på Novia. Konceptet är ett stöd för individer att väcka kreativitet, innovationsförmåga och inre drivkrafter. Materialet för yttre entreprenörskap utgår ifrån Lean Startup-principerna, viket underlättar och försnabbar utvecklingen av en lönsam företagsverksamhet trots att grundaren är nybörjare, berättar Malin Winberg som är projektledare vid Novia.

Projektet håller digitalt slutseminarium 5.11 och samtidigt lanseras projektets undervisningskoncept och -material. Projektet presenterar en handbok med lektionsplaner för 12 studiedagar och en videoguide för företagare.

Handboken

Slutseminariet ordnas 5.11 kl. 14.30 – 16.30 och gästas av Alireza Ahmadi som kom till Sverige som sextonårig ensam flykting. Ahmadi etablerade sig snabbt och blev framgångsrik entreprenör.

Anmäl dig till slutseminariet senast 3.11 via Bildningsalliansens anmälningslänk: https://link.webropolsurveys.com/S/7FF1F6F5F0A987BD

Projektet inleddes år 2017 och har finansierats av Europeiska socialfonden (ESF) och Svenska kulturfonden.

Projekters samarbertspartners logon

Gå till "Nyheter "