16.12.2019

Siten Innovationtool hjälper företag bli mer innovativa

MG 1123

Yrkeshögskolan Novia har koordinerat ett projekt som undersökt möjligheten att kombinera kreativt kunnande med industriella behov. Resultatet av projektet är verktyget Innovation Tool som hjälper alla att tänka mera innovativt och upptäcka gemensamt språk mellan olika experter i innovationsarbete. Innovation Tool publiceras på www.innovationtool.fi.

IRM-Tool är ett innovativt projekt, som förenar kreativ kunskap och marina industrins behov. Projektet implementerades mellan 2017-2019, och finansierades av Europeiska Socialfonden. Syftet med projektet var att öka kreativa jobbmöjligheter inom marina industrin, genom att skapa möten mellan de olika branscherna.

IRM-Tool arrangerade 21 workshoppar under projektets gång. I workshopparna lärde sig deltagarna om innovation, servicedesign och utforskade aktuella marina utmaningar. Workshopparna har även fungerat som mötesplatser för marina industrin och kreativa branschen, mötena har varit meningsfulla för de lokala företagens nätverk till andra företag, forskning och aktörer inom tredje sektorn.

Arto Kunnola sitter i mitten och drar en workshop

På bilden: Arto Kunnola en av projektets samtalsledare.
Foto: Johanna Naukkarinen

Projektet försökte också undersöka om konsten kan öka konkurrenskraft i marina utvecklingsprojekt. Projektet arbetat bland andra med kända finska konstnärer som utvecklade 10 konstkoncept för utmaningarna som definierades av tre marina företag.

Bakgrunden till projektets tematik kommer från Alf Rehns innovationsteori. I Rehns artikel appliceras innovation på marina industrin. IRM-projektet applicerade tematiken i workshoppar och skapade kortfilmer och animationer för att illustrera metoden. Tanken med Innovation Tool är att underlätta innovativt arbete i organisationer och företag. Att utveckla innovation är en kreativ process, som kan komma av sig självt, men verktyget bjuder kreativa metoder, inspirationsmaterial och praktiska frågor så att FoU-teamet kan hitta innovationsgnistan.

- Innovation Tool erbjuder möjligheter att lära sig självständigt och samarbeta för att utveckla innovationskunnande i organisation, säger Rita Rauvola, projektledare för IRM-Tool projektet

Siten Innovationtool.fi ska kunna användas av vem som helst, och allt material finns öppet och helt kostnadsfritt. Det ökar innovationsarbetets tillgänglighet för små företag som inte har egen forskning och utvecklingsavdelning som större företag har tillgång till.

Innovationsverktyget används i workshoppar, där man använder metoden som passar bäst för frågeställningen. Det är till fördel om den som drar workshoppen är kreativt lagd, men det är inget måste, det finns bra instruktioner som man får följa för att hålla igång diskussionen. I projektets workshoppar deltog bland andra skribenter, konstnärer, spelutvecklare, tjänstedesigner, ingenjörer, utvecklingsdirektörer och IT-direktörer. Verktyget Innovationtool.fi testades med olika samtalsledare, servicedesignstudenter och maritima företag inom olika marina utmaningar i workshoppar i Åbo och Jakobstad. Auramarine, Baltic Yachts och WISTA (Women’s International Shipping and Trading Association) var alla nöjda med verktygets innehåll och dess applicerande till deras utmaningar.

Amruta Shingte leder en workshop
Amruta Shingte, masterstuderande i Service Design, leder en workshop. 
Foto: Johanna Naukkarinen

- Konceptet har fått positiv respons av deltagarna. Innovation Tools material har även möjliggjort samarbete mellan konstnär och företagskonsult, vilket har gett drivkraft för utvecklingen av processer efter försäljning och hjälpt deltagare att identifiera sina organisationers interna utvecklingsbehov, berättar Rita Rauvola.

IRM-Tool projekt har varit ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi och Turun Ammattikorkeakoulu. Meyer Turku Shipyard har också fungerat som strategisk partner. Novias mastersstuderande i Service design har hjälpt till med att samla in material från workshopparna och testa innovationsverktyget i olika stadier i projektet.

Mera om ämnet:
Intervjuer 14.6.2019, Innovationtool.fi testning med Auramarine (in English):
https://www.youtube.com/watch?v=5yxOjJDrhrs Ilkka Rytkölä
https://www.youtube.com/watch?v=W_-cLurdvPc Konstantinos Fakiolas
https://www.youtube.com/watch?v=4sVwy6pIr94&feature=youtu.be Haroon Rustam & Amruta Shingte

Intervju 27.8.2019, Innovationtool.fi testning med WISTA (suomeksi)
https://www.youtube.com/watch?v=iqM4CAEajU8 Liana Potila & Arto Kunnola

Intervjuer 30.8.2019, innovationtool.fi testning med Baltic Yachts (på svenska)
https://www.youtube.com/watch?v=6sHyil6joGc Ann Charlott Hästö 1
https://www.youtube.com/watch?v=HbEJ_S5gKwI Ann Charlott Hästö 2
https://www.youtube.com/watch?v=CDVSaJ3eZzw Ann Charlott Hästö 3

Reklamvideo Innovationtool.fi for co-creation: https://www.youtube.com/watch?v=bAXOY2p4jlI

Alf Rehns hälsning till IRM-Tools slutseminarium (suomeksi): https://www.youtube.com/watch?v=UYRiVlATygI

För mer information, vänligen kontakta

Yrkeshögskolan Novia
Rita Rauvola, projektledare
tel 0505636788

 

Innovationtool.fi är resultatet av projektet IRM-Tool (Innovation Resource Moderating Tool) som pågått i 2 års tid. Projektets målsättning var att visa på arbetsmöjligheter för kreativa branschen inom marina industrin. Verktyget stöder inte enbart maritima industrin, utan kan användas inom alla branscher. Det är också användbar i olika kurser. I projektet testades det av lärarna inom kurserna i marina teknik, media, och servicedesign. IRM-Tools projektteam tycker att innovationsverktyget erbjuder ett nytt perspektiv på vilket fält som helst, och det möjliggör till exempel utbildningsexport.

IMR TOOLs logo

 Havkraft fran EU logo

 

 

 

Gå till "Nyheter "