10.11.2021

Seminarium 2.12: Smak, diversitet, teknologi och natur - Matregion Nyland blickar framåt

matregionNyland Slutsemi

Yrkeshögskolan Novias projektet Matregion Nyland, håller sitt slutseminarium den 2.12 på Campus Raseborg, med möjlighet att delta via stream på Youtube. Seminariet är tvåspråkigt, med program på svenska och finska.

Matregion Nyland är ett treårigt projekt, vars målsättning har varit att lyfta och profilera Nyland som gastronomisk region. Projektet har arbetat enligt fyra fokusområden; den offentliga tallriken, turisttallriken, exporttallriken och nylänningens tallrik. Under seminariet den 2.12 kl. 13-17 får du ta del av projektets resultat, vilket bland annat innefattar en GIS-karta för potentiella odlingsmarker för nypotatis och äpplen. Seminariet är öppet för alla intresserade.

Anmäl dig senast 29.11 kl.16 via Mira Network. 

Program

GIS-tekonologi för att identifiera potentiella odlingsområden

Romi Rancken, Eduardo Grisales Jaramillo och Marianne Fred från Yrkeshögskolan Novia, berättar om hur projektet Matregion Nyland har tagit fram kartor med hjälp av vilka potentiella odlingsmarker för nypotatis, äpplen och kulturspannmål identifieras och möjliga naturbeten kan hittas.

Äpplen i Finland

Gun-Britt Husberg berättar om den nyutkomna boken Äpplen i Finland som beskriver 110 äppelsorter som odlas i Finland. Det är inte alla Finlands äpplen utan främst gamla sorter som samlats in från träd som överlevt de kalla krigsvintrarna och som därför kan anses vara så härdiga att de överlever också i ogynnsammare klimat. Träden förnyades och unga ympade träd planterades ut bland annat på hembygdsgården Kycklings i Lappträsk. Äppelträden bevaras för kommande generationer och för forskning.

Frex - paluu juurille

FREX-tuotteissa olemme palanneet juurillemme yhdistämällä tämän päivän teknologian ja perinteiset luontoystävälliset tuotantotavat. Näin ollen myös maataloutemme toimii ympäristön ehdoilla sitä vaalien ja jopa parantaen. Parhaimmat ja mieleenpainuvimmat maut syntyvät edelleen luonnon, perinteiden ja huippuosaamisen yhteispelillä, kertoo Tapio Knuuttila, Skabam Oy:lta

Kaffepaus 

Är betesmarkerna ditt bästa naturkapital? 

Patricia Wiklund leder företaget Invenire, som jobbar för att skapa livskraftiga livsmedelssystem, främja cirkulär ekonomi samt produktion och konsumtion av mat som både är hälsosam och har en identitet. 

Viltet, framtidens möjlighet! 

Gunnel Englund från Yrkeshögskolan Novia berättar om projektet ”Välmående av vilt – Hyvinvointia riistasta” , vars  målsättning är att utveckla nya verksamhetsmodeller för jakt av vitsvanshjort och göra processen för att få ut obesiktat viltkött på marknaden lättare.

Mångfald i odling med hjälp av kulturspannmål

Annika Michelson jobbar som lektor på Hämeen Ammattikorkeakoulu, Mustiala campus. Hennes specialområden är miljöfrågor i jordbruket: bland annat klimatförändring, biodiversitet, genetisk diversitet, kulturväxter och lantraser. 

 

Matregion Nyland har finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)  och Stiftelsen Finlandssvenska jordfonden.

 

Gå till "Nyheter "