17.9.2019

Qvarken Game Industry föreläser i Spanien

valencia 2

Yrkeshögskolan Novias projektledare, Tobias Björkskog, deltar i Interregs konferens för kultur och kreativitet i Valencia den 19 - 20 september. På konferensen föreläser Björkskog om Qvarken game industry under rubriken kreativa industrier. 

Målsättningen för konferensen är bland annat att skapa en plattform för projekten inom Interreg, och ge deltagarna möjlighet att dela erfarenheter och know-how. Konferensen är en uppföljning till konferensen om kulturarv som hölls i december.

Projektet Qvarken Game Industry finansieras av Botnia Atlantica, Incubator AB, Österbottens förbund och Yrkeshögskolan Novia. Projektet pågår fram till årsskiftet 2020 

https://www.qvarkengameindustry.com/

logon

Gå till "Nyheter "