1.2.2021

Projektet Resursstarka barn ger ut en bok för personal inom småbarnspedagogiken

Illustration, djur som leker med klossar

Yrkeshögskolan Novias forskningsprojekt, som handlar om stöd till socialt utsatta barn inom småbarnspedagogiken, har gett ut ett läromedel.

- Med boken vill vi betona hur viktigt det är att stöda barnets sociala och emotionella utveckling. Den här kompetensen är viktigt speciellt hos socionomer inom småbarnspedagogik, berättar Susanne Davidsson, lektor vid institutionen för hälsa och välfärd.

Bokens målgrupp är personal inom småbarnspedagogiken, vilken vill utveckla sin kompetens i att stöda barn. Boken riktas också till blivande personal inom småbarnspedagogiken och andra som vill ta del av ett resursförstärkande förhållningssätt.

- I boken används begreppet socialt utsatta barn då barn med exempelvis sociala och emotionella svårigheter inte får stöd säger Eva Juslin, viceprefekt vid institutionen för hälsa och välfärd.

Det resursstarka barnet figurerade redan i läromedlet Det resursstarka barnet: resursförstärkande yrkespraxis för barn under skolåldern (Davidsson & Juslin, 2016). Också i den här boken betonas att det resursstarka barnet är en idé och en vision och inte ett idealbarn. Ett resursstarkt barn har möjligheter att lära och utvecklas.

Projektet resursstarka barn fortsätter tills 2022 och genomförs i Åboregionen i samarbete med daghem i Åbo och Pargas, Åbo universitet och Novias projekthelhet En bro till framtiden - förebyggande barnskydd och utvecklat barn och ungdomsarbete. I projektet fokuserar på hur man inom den småbarnspedagogiska kontexten kan öka beredskapen att stöda socialt utsatta barn.

Läromedlet ges ut med stöd av Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet. Författarna Susanne Davidsson och Eva Juslin är verksamma inom yrkesutbildningen för socionomer vid Yrkeshögskolan Novia.

Läromedlet har publicerats i Novias egna publikationsserie, seri L: Läromedel. 

Läromedlet i PDF-format. 

Illustration: Jenny Wiik. 

 

Gå till "Nyheter "