8.2.2019

Projektet IRM Tool låter den maritima industrin möta konsten

LR6HI 3496

Tisdagen den 5 februari avslutade IRM-Tool projektet som koordineras av Yrkeshögskolan Novia, och Centret för konstfrämjande sitt samarbete där sju konstnärer utvecklade lösningar för olika maritima utmaningar. 

De här utmaningarna har presenterats av Meyer Turku, Wilhelmsen Ships Service och Arctech Helsinki Shipyard. De som deltog i samarbetet var bildkonstnärer Heini Aho, Jukka Hautamäki och Sini-Meri Hedberg, dansaren Sampo Kerola, serietecknaren Ville Pirinen, skulptören och utrymmeskonstnären Oona Tikkaoja samt skådespelaren Tobias Zilliacus.

Under seminariet presenterade konstnärerna sina kreativa koncept, och företagens representanter gav feedback på hur koncepten svarar på deras behov och vilka koncept som var mest inspirerande. Reaktionerna från företagen var positiva. Till exempel för Arctech Helsinki Shipyard presenterades intressanta koncept gällande dilemmat ”Ett varv mitt i stan”. Företagen fick flera förslag på hur överflyttande av tyst information kan lösas med hjälp av konst. Lösningar för Meyer Turku bestod, till exempel av olika spelkoncept och utnyttjande av neuronätverk.
Wilhelmsen Ships Service önskade få lösningar på hur frågor gällande kvalitet och säkerhet kunde framföras på ett intressant och förståeligt sätt. Förslag till en lösning bestod av tecknade serier. Sammanlagt presenterades nio olika koncept av konstnärerna.

LR6HI 3452Oona Tikkaoja presenterar sin spelidé under seminariet.

Seminariet ordnades vid det maritima skolcentret Aboa Mare i Åbo. Efter seminariet hade deltagarna möjlighet att bekanta sig med Aboa Mares fartygssimulatorer och flera av deltagarna prövade på att styra ett containerfartyg in i Åbo hamn. Simulatoransvarige Bo Lindroos berömde deltagarna och sa att de klarade det galant.

Seminariet var en del av IRM-Tool projektet som koordineras av Yrkeshögskolan Novia. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden. Syftet med projektet är att skapa möten så att kreativ kunskap sammanförs med innovationsbehoven inom den marina industrin. Inom projektet utvecklas ett innovationsverktyg som består av en hemsida. Men hjälp av innovationsverktyget kan företagen utveckla sitt innovationskunnande och den kreativa branschens experter kan fungera som innovationskonsulter för den maritima industrin.

Ytterligare information:  
Rita Rauvola, projektledare
+358 50 563 6788 rita.rauvola@novia.fi

Se också:
Projektets webbsidor: http://www.aboamare.fi/IRM-Tool

ryhmakuvabyTeemuNurminen5.2.19.

Foto: Teemu Nurminen


Pärmbild: Tobias Zilliacus presenterar sitt koncept.

 

Gå till "Nyheter "