13.11.2019

Projektet Infra-Botnia ordnar internationaliseringsutbildning i Vasa 9.12

shutterstock 1051489130

I december ordnas två utbildningar om internationalisering för infra-/byggföretag. Workshopparna ger konkreta tips och råd hur små och medelstora företag kan ta sig in på den nordiska marknaden. Den 9.12 hålls workshops i att skriva bra avtal och anbud i Sverige och Norge och en workshop om hur man som företag kan uppfylla kraven i Sverige och Norge. Dagen avslutas med presentation om internationaliseringsstrategier steg för steg.

Den 11.12 hålls en utbildningsdag med samma koncept i Umeå.

Mera information om utbildningsdagen finns på infra-Botnias hemsida: https://www.infra-botnia.eu/events/internationalisering-vasa

Vid frågor vänligen kontakta:
Petra Ylitalo
projektledare för Infra-Botnia
tfn 0469215382

 

Infra-Botnia strävar efter att stödja och främja skapandet av ett fungerande gränsöverskridande nätverk. Vi erbjuder därför mötesplatser, seminarium och resor speciellt riktade till regionens små och medelstora infra-/byggföretag. Projektet finansieras av Interreg - Botnia Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten, VASEK, Infra ry,

Mera information om projektet: https://www.novia.fi/forskning/alla-projekt-pa-novia/hallbar-energiteknik/infra-botnia

Bild: Shutterstock

Gå till "Nyheter "