15.2.2021

Projekt undersöker möjlighet till nytt kluster

fiskare som reder ut nät

Finns det intresse för fiskeri- och vattenbrukskluster i Österbotten? Det ska Yrkeshögskolan Novias projekt ta reda på.

Katrin Asplund är projektledare för Ostrobothnia Fishery and Aquaculture Technology Cluster (OFATEC) som ska kartlägga förutsättningarna för ett tekniskt kluster kring fiskeri- och akvakultur.

"Finland har som målsättning att öka andelen inhemsk producerad fisk och för att det ska lyckas behövs nya metoder och innovationer för att expandera branschen på ett hållbart sätt. I projektet gör vi en kartläggning av fiskare och aktörer inom fiskeri-, vattenbruks- och tillverkningssektorn," berättar Katrin Asplund

Asplund inleder kartläggningen under våren. Hon kommer bland annat kontakta företag inom fiskeri- och vattenbruk såväl som företag verksamma inom hårdvaruindustrin i Österbotten. Företag inom plast- och metallsektorn är också intressanta för kartläggningen, även om de inte i dagsläget levererar produkter till fiskeri- eller vattensektorn.

Efter kartläggningen ser man vilka förutsättningarna det finns för att skapa ett starkt teknikkluster inom vattenbruk.

"Klustret kan skapa nya affärsmöjligheter för regionens företag, och genom stärkta samarbeten kring produktutveckling samt samordnad kommunikation till olika kundgrupper finns det goda utsikter för regionens företag att stärka sina positioner," säger Asplund.

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) finansierar projektet genom Kustaktionsgruppen i Österbotten.

För mera information kontakta
Yrkeshögskolan Novia
Katrin Asplund, projektledare
Katrin.asplund@novia.fi

Gå till "Nyheter "