24.5.2019

Podcast: Kreativt kunnande tar steget in i industrin

X1O7tRfE

Yrkeshögskolan Novias Rita Rauvola på projektet IRM Tool är med i Creative Finlands podcast där hon talar om hur den kreativa branschen tar steget in i sjöfarten.

I podcasten får vi höra om hur aktörer inom den kreativa branschen kan bidra med sin kunskap inom industrin. Rauvola talar om hur det ibland kan vara svårt för företag att sätta fingret på ett visst problem eller en utmaning som en konstnär kanske ser på ett annat sätt. Det hela handlar om nya infallsvinklar och att komplettera varandras kunnande. Hör hela podcasten här:

https://www.kieku.com/channel/Creative%20Finland/56d542b8-2863-4d21-9349-c660c9493c00

Projektet IRM-Tool kombinerar kreativ kunskap med innovationsbehoven inom den marina industrin. Yrkeshögskolan Novia koordinerar projektet i samarbete med Åbo Akademi och Åbo Yrkeshögskola, medan Meyer Åbo är en strategisk partner. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.

Creative Finland–verksamheten samordnas av arbets- och näringsministeriet. Genom verksamheten strävar man till att öka informationen om den immateriella produktionens och det immateriella värdeskapandets betydelse för samhällsekonomin i Finland och Finlands konkurrenskraft. Creative Finland stöder den branschövergripande och förnyelsebara företagsverksamheten.

 

Gå till "Nyheter "