3.9.2021

OboDigi 4.0 projektet gynnar samarbete mellan regionernas yrkeshögskolor och företag

man gestikulerar framför dataskärm

OboDigi 4.0 projektet, som står för Ostrobothnia Digitalization Industry 4.0, stöder små och medelstora företag i Österbotten att ta i bruk ny teknologi och på så sätt även stärker deras konkurrenskraft. För att mildra effekterna av Coronapandemin och för att upprätthålla och förbättra konkurrenskraften internationellt, förutsätts det att företagen satsar på digitalisering.

Företagen behöver information om möjligheter och risker som den senaste teknologin och digitaliseringen medför. Regionens yrkeshögskolor Centria, Novia och VAMK går i bräschen för regionutvecklingen i de sm- företagen i Österbotten. Projektet kommer gemensamt att ordna webinarier, samt separat ordna även workshops och demonstrationer inom artificiell intelligens (Novia), sakernas internet (Novia), robotik (VAMK) och cybersäkerhet (Centria).

"När vi öppnade finansieringsansökningsomgången, så blev det uppenbart, att OboDigI 4.0 projektet motsvarar behoven och utmaningen på rätt sätt" säger Johanna Leppänen regionutvecklingsexpert på Österbottens förbund.

"Yrkeshögskolorna har samlat kompetens i digitaliseringen genom olika projekt, och det kunnandet överförs nu till företag. Det är fantastiskt att de här olika yrkeshögskolorna gemensamt beslutit sig att samarbeta i det här projektet. Johanna glädjer sig åt att i projektet kommer experter på olika tekniker att kunna demonstrera i praktiken vad digitalisering kan göra så att företagen kan utveckla och förbättra sin konkurrenskraft."

Snabba åtgärder krävs

Projektledaren Joni Jämsä, lektor på Centria, är mycket nöjd nu när projektet startar.

"Nu krävs snabba åtgärder för att göra det möjligt för företag att återhämta sig från den nedgång som coronan orsakar. Vi tar vår expertiskunskap direkt till företagen för att appliceras i praktiken," säger Jämsä

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Den är väl lämpad för yrkeshögskolor, som inte bara ansvarar för undervisningen utan också för forskning och utveckling. Regional utveckling och affärssamarbete är en väsentlig del av yrkeshögskolans verksamhet.

"Samtidigt såg vi alla tre yrkeshögskolor en möjlighet att täcka hela Österbotten genom att samarbeta", säger Sören Mattbäck, projektledare på Yrkeshögskolan Novia.

"Projektet genomförs med hänsyn till företagens behov och kompletterar med teman baserat på vår expertis. På så sätt kan vi betjäna intresserade företag bäst", säger Mattbäck.

Små och medelstora företag har begränsade resurser för att utveckla sin egen verksamhet; ofta räcker tid och pengar bara för att göra ditt eget arbete. Syftet med projektet är att visa och demonstrera ny teknik på ett tydligt sätt, för att underlätta för företagen att implementera de nya digitala teknikerna i sin verksamhet. Workshops och möten kan hållas  som webbinarier vid behov.

Samarbete gynnar alla

Lektor Mika Billing leder projektet på VAMK. Enligt honom kan projektverkstäder användas inte bara för att få information, utan också för att söka efter nya former av samarbete; nätverkande mellan företag är också viktigt.

"Problemen i samband med digitalisering kan också lösas tillsammans, understryker Billing. Enligt honom kommer OboDigI 4.0 projektet också att gynna de som gör applikationerna."

"Kompentensen hos olika aktörer betonas på lite olika sätt. Med ett mångsidigt erbjudande tjänar vi företag på bästa möjliga sätt, men samtidigt lär vi oss också av varandra. Och när vi utvecklar oss själva kan vi även ge våra studerande bättre utbildning, anser han med 15 års erfarenhet av undervisning."

"Vi kommer inte att klara oss i Finland i framtiden utan samarbete."

Sören Mattbäck uppmuntrar alla intresserade sm-företag att delta i projektet och ta del av den digitala utvecklingsvågen:

"Ny teknik kommer att dyka upp inom en snar framtid i industrin och även i små verkstäder."

Projektets första webbinarium hålls 20.9 kl.10-11. Mera information och registrering finns på hemsidan obodigi.fi.

Om projektet

Projekttid: 1.8.2021-31.7.2022

Projektet koordineras av: Centria-yrkeshögskolan i Jakobstad

Samarbetspartners: Yrkeshögskolan Novia och Vasa yrkeshögskola (VAMK).

 

Tilläggsinformation ges av

 
Centria
Joni Jämsä, projektledare och lektor
tel. 044 4492 524
e-post: joni.jamsa@centria.fi

Yrkeshögskolan Novia
Sören Mattbäck, projektledare
Tel. 050 306 5092
e-post: soren.mattback@novia.fi

VAMK
Mika Billing, lektor
Tel: 040 591 2854
e-post: mika.billing@vamk.fi

Gå till "Nyheter "