27.8.2018

Nytt projekt med fokus på närståendevårdare startar på Novia

pexels photo 339620

”Expert Caregiver” är ett LEADER-projekt som utförs i samarbete mellan Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia och Folkhälsan.

Projektet inleds med ett startseminarium på Academill/ Åbo Akademi, Strandgatan 2, Auditorium Bruhn torsdagen 20 september klockan 13-16.

Projektarbetet baseras på ett katalanskt erfarenhetsexpertisprogram med syftet att stödja och utbilda äldre närståendevårdare till att bättre kunna ta hand om sig själva och sina anhöriga.
I projektet anpassas, testas och utvärderas programmet i Österbotten.

Projektet pågår fram till slutet av 2020 och inleds officiellt med det här startseminariet som är öppet för alla intresserade av närståendevård. Tillfället är avgiftsfritt.

Program:

13.00–13.10 Inledande ord – Fredrica Nyqvist, Åbo Akademi
13.10–13.30 Expert Caregiver-programmet i Katalonien – Paloma Amil Bujan, Catalonia Chronicity Prevention and Care Program
13.30–14.00 Kamratstöd i närståendevård – Pia Nabb, Folkhälsan
14.00–14.30 Stöd för närståendevård: personlig budget – Pirjo Wadén, Vasa stad
14.30–15.00 Kaffe
15.00–15.30 Närståendevårdens plats i den politiska diskussionen – Thomas Öhman, ordförande för social- och hälsovårdsnämnden, Vasa, SFP
15.30–16.00 Paneldiskussion – Annika Wentjärvi, Yrkeshögskolan Novia (moderator)

Anmälning: Senast 14.9.2018 via www.abo.fi/expertcaregiver
Kontakt: Marina Näsman, marina.nasman@abo.fi, tfn +358 50 5236 042

Gå till "Nyheter "