11.6.2021

Nya satsningar på spelindustrin i Kvarkenregionen

IMG 6

Qvarken Game Lab fortsätter jobba med att utveckla möjligheter för spelindustri på landsbygden i Finland och Sverige. Projektet som leds av Yrkeshögskolan Novia har fått finansiering av Interreg Botnia-Atlantica. Partner i projektet är Centria Yrkeshögskola, Åbo Akademi, Skellefteå Science City och Kramfors kommun.

”Det är viktigt att satsa på spelindustrin i våra regioner, eftersom den också bidrar till utvecklingen av annan kreativ industri. Vi ser att nätverksbyggandet mellan våra regioner i Kvarkenområdet är en nödvändighet för att konkurrera med storstadsregionerna. Qvarken Game Lab ska utveckla ett gränsöverskridande kompetenscenter och vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete mellan regionerna.”, säger Tobias Björkskog, projektledare vid Yrkeshögskolan Novia.

Spelindustri är en växande marknad och industrin har stor tillväxtpotential på landsbygden. Qvarken Game Lab stöder spelindustrin i Österbotten, Västerbotten och Norrbotten. Projektet kopplar ihop nätverk, skapar mötesplatser för kreativa verkstäder, arbetar med innovation med fokus på konkreta resultat samt arbetar strategiskt med jämställdhetsfrågor inom spelindustrin.

Innovation och konkurrenskraft inom branschen stärks genom att ta in mentorer och expertkompetens, arrangera kreativa rum såsom gamejams och hackatons, samt arbetar med riskkapital för att underlätta för möjliga investeringar.

Projektets fokuserar på att samla, förädla och vidareutveckla kunskap om spelindustrin för att stärka spelbranschen såväl gränsöverskridande som lokalt.

Qvarken Game Lab är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi/ Experience Lab, Centria Yrkeshögskola, Skellefteå Science City samt Kramfors kommun. Projektet finansieras av Interreg Botnia-Atlantica.

 

Skarmbild 2021 06 11 092535

Fakta om projektet 

  • Projektnamn: Qvarken Game Lab
  • Insatsområde: Innovation
  •  Specifikt mål: Utvecklade långsiktigt hållbara kompetenscentra.
  • Samordnande stödmottagare: Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi / Yrkeshögskolan Novia (FI)
  • Projekttidtabell: 2021-06-01 - 2022-06-30
  • Total projektbudget: 340.000 EUR

 

Övriga projektpartners:

  • Centria Yrkeshögskola (FI)
  • Åbo Akademi / Experience Lab (FI)
  • Skellefteå Science City (SE)
  • Kramfors kommun (SE)

 

Kontaktuppgifter

Yrkeshögskolan Novia
Projektledare
Tobias Björkskog
tel: 358 44 780 5883

Centria Yrkeshögskola
Marika Hautala
tel. 358 40 487 58 12

Åbo Akademi
Yvonne Backholm-Nyberg
tel. 358 50 521 87 16

Skellefteå Science City
Daniel Wilén
tel. +46 70 692 10 79

Kramfors kommun
Susanne Königson
tel. +46 72 450 63 23

Gå till "Nyheter "