8.2.2021

Nya publikationer om kattugglor

Kio holding an owl

Patrik Karell, Kio Kohonen (HU) och Katja Koskenpato har publicerat en ny artikel om specialistjägare och generalistjägare i Behavioural Ecology and Sociobiology.

Resultatet visar att de gråa kattugglorna är specialister på sorkar, medan de bruna använder sig i större utsträckning även av fåglar som byte. Det här påverkar dels deras möjligheter på vinterhalvåret (när så att säga endast sork är tillgänglig) och fördelarna av dessa strategier påverkas kraftigt av klimatet.

Artikeln baseras på Kio Kohonens pro gradu från Helsingfors universitet.

Länk till artikeln: https://doi.org/10.1007/s00265-021-02986-6

Chiara Morosinotto, Staffan Bensch (Lund universitet) och Patrik Karell, har publicerat en artikel i Journal of Avian Biology. Artikeln ” Telomere length in relation to colour polymorphism across life stages in the tawny owl” beskriver åldrande på molekylärnivå (telomerer) under olika livsskeden i kattugglans liv.
Artikeln kan läsas i fulltext på: https://doi.org/10.1111/jav.02564

På bilden håller Kio Kohonen i en kattuggla. 

Gå till "Nyheter "